Kredit za subjekte u oblasti turizma, ugostiteljstva i saobraćaja

Kredit Fonda za razvoj za likvidnost sredstava, pod posebnim uslovima, propisan je za preduzeća koja posluju u sektoru turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja. Ovakvi uslovi predviđeni su Uredbom o finansijskoj podršci privrednim subjektima usled pandemije COVID-19. Podsetimo se ova Uredba doneta je kao jedna od mera podrške privredi, zajedno sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima.

Ko ima prava da aplicira za kredit?

Privredni subjekti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja koji su registrovani sa određenom šifrom delatnosti mogu se prijaviti za dobijanje kredita. Spisak delatnosti možete pogledati ovde.

Koji su posebni uslovi?

Za privredne subjekte iz ovih oblasti važe posebni uslovi:

  • rok otplate kredita do 5 godina, sa grejs periodom do 2 godne. Ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate
  • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou
  • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima
  • privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može smanjiti broj zaposlenih
  • najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80% ostvarenih prihoda

Na privredne subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja kojima su već odobrena sredstva mogu se primeniti posebni uslovi koji se odnose na produženje grejs perioda i roka otplate kredita. Da bi ostvarili ove uslove potrebno je da podnesu nov zahtev.

Koja su sredstva obezbeđivanja?

U zavisnosti od iznosa kredita postoje različita sredstva obezbeđivanja:

  • Do iznosa od 5.000.000 din, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i jemstvo osnivača ili fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme.
  • Do iznosa od 20.000.000 din sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo osnivača i jemstvo povezanog lica ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice.
  • Do iznosa od 80.000.000 din sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice.
  • Iznad 80.000.000 din sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi, robi i/ili vozilima u vlasništvu korisnika kredita ili hipoteka prvog reda.

Kako podneti zahtev za kredit?

Spisak neophodne dokumentacije možete naći na sajtu Fonda za razvoj. Zahtev se podnosi elektronski sa kompletnom skeniranom dokumentacijom na adresu tus_prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs. Ovde možete pratiti sednice Upravnog odbora Fonda, kao i odobrena i odbijena sredstva.

Sva pitanja možete postaviti putem adrese office@fondzarazvoj.rs, a možete pogledati i odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Pogledajte:
Kako aplicirati za kredit za održavanje likvidnosti?

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *