Podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U cilju zapošljavanja osoba sa invaliditetom uvedeni su podsticaji za poslodavce, u vidu olakšica na njihove zarade.

Poslodavci treba da imaju u vidu, da je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (član 24.) predviđena je obaveza:

 • zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za poslodavca koji ima 20 do 49 zaposlenih
 • zapošljavanje dve osobe sa invaliditetom za poslodavca koji ima 50 i više zaposlenih
 • zapošljavanje još jedne osobe sa invaliditetom na svakih 50 zaposlenih

Napomena: Novoosnovani poslodavac nema obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u periodu od 24 meseca od dana osnivanja. 

Šta ako se ne zaposli osoba sa invaliditetom?

Zakonom su predviđeni podsticaji, ali i određene mere ukoliko se ne zaposli osoba sa invaliditetom. U tom slučaju poslodavac je dužan da izmiri svoje obaveze na jedan od ova dva načina:

 1. Uplati sredstva Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na uplatni račun budžeta Republike na broj 840-745126843-22. Sredstva u visini od 50% prosečne plate se uplaćuju na mesečnom nivou, po broju osoba koje bi trebalo da budu zaposlene.
 2. Zaključi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga  sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i izvrši uplatu u minimalnoj vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji. Na ovaj način ispunjava se obaveza za narednih 12 meseci.

Odnos ukupnog broja zaposlenih i zaposlenih osoba sa invaliditetom posmatra se sa poslednjim danom u mesecu.

Obrazac IOSI 

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave Poreskoj upravi obrazac IOSI. Ovaj obrazac podnosi se elektronski, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec. Kada Poreska uprava utvrdi ispravnost obrasca dostavlja broj odobrenja i iznos za plaćanje. Ukoliko poslodavac ima zaposlen propisan broj osoba sa invaliditetom, iznos za uplatu biće nula. 

Koji su podsticaji?

Kao što smo spomenuli, poslodavci koji angažuju osobe sa invaliditetom, mogu očekivati olakšice u vidu:

 • oslobođenja od plaćanja poreza iz zarade tog zaposlenog;
 • oslobođenja od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca. Ostatak doprinosa u ovom slučaju plaća Nacionalna služba za zapošljavanje.

Ove olakšice važe u periodu od 3 godine od zasnivanja radnog odnosa. Da bi se ostvarila prava potrebno je:

 • da je ugovor sklopljen na neodređeno vreme;
 • da je zaposleni prijavljen na obavezno socijalno osiguranje (CROSO); 
 • da postoji validna dokumentacija kojom se dokazuje invalidnost;
 • da lice nije prethodno bilo zaposleno kod povezanog lica.

Olakšice ne važe za javne službe i institucije, kao ni za korisnike budžeta Republike Srbije. Osim toga, ako je poslodavac  za određeno lice već koristio olakšice po nekom drugom osnovu, ne može istu osobu prijaviti za ove.

Kako se prijaviti za podsticaje?

Pre svega, kao i za svakog zaposlenog, potrebno je podneti PPP-PD prijavu. U ovom slučaju obračunavate samo doprinose na teret zaposlenog. 

Sledeći korak je da podnesete Poreskoj upravi obrazac OPNR-I (Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom) u roku od 8 dana od zasnivanja/prekida radnog odnosa.

Uz ovaj obrazac potrebno je predati i

 • Dokumentaciju o invalidnosti;
 • Kopiju ugovora o radu;
 • Prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Podaci na obrascu OPNR-I dostavlja se pojedinačno za svako lice na koje se ostvaruje pravo na oslobođenje.

2 comments

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *