Krediti sa garancijom države

Vlada Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju garantne šeme, kao još jednu od mera pomoći privredi. Ovom uredbom se određuju uslovi i na koji način se odobravaju krediti banaka uz garanciju države. 

Kakvu garanciju daje država?

Zbog nastalih okolnosti usled pandemije bolesti COVID-19, država je preuzela na sebe obavezu da kao garant izmiri potraživanja banke nastale po osnovu odobrenih kredita. Maksimalan iznos garancije je 480 miliona evra.

Krediti mogu biti korišćeni od strane?

 1. Preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva i poljoprivredna gazdinstva
 2. Lice koje u skladu sa politikom banke ima odobren novi ili zanovljen postojeći kredit za koje država može garantovati

Ko ne može da bude korisnik kredita?

 1. lica koja imaju neizmirene obaveze poreza
 2. lica koja su u statusu neizmirenja obaveza prema NBS
 3. lica u kojima država ili lokalna samouprava ima vlasništvo preko 50%
 4. privredna društva u procesu likvidacije, stečaja, reorganizacije…
 5. korisnici koji su imali dugovanja ili prema kojima je banka preuzela mere restruktuiranja u periodu od 12 meseci pre 29.02.2020.
 6. lica koja su korisnici kredita obezbeđenog garantnom šemom

Za šta se koriste krediti?

Krediti su namenjeni za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava. Ne mogu se koristiti za refinansiranje i prevremenu otplatu postojećih kredita kod banke u kojoj podnosi zahtev ili druge banke.

Koji su uslovi za realizaciju kredita?

Republika Srbija može biti garant ako važe sledeći uslovi kredita:

 1. da je ugovor zaključen najkasnije 31.12.2020., a da realizacija kredita počne najkasnije di 31.01.2021. godine
 2. da je rok otplate do 36 meseci, računajući i grejs period. Grejs period može trajati od 9 do 12 meseci
 3. da je kredit odobren u dinarima ili evrima, a da se otlaćuje u mesečnim ratama
 4. da kamatnu stopu određuje banka, ali ne u većem iznosu od jednomesečne stope BELIBOR uvećane za  2,5% za dinarske, odnosno 3% za kredite odobrene u evrima
 5. da su instrumenti obezbeđenja najmanje menica korisnika i većinskog vlasnika (min 25% udela)
 6. da korisnik kredita neće isplaćivati dividende ili vraćati pozajmice osnivača u prvih godinu dana
 7. da tokom grejs perioda korisnik kredita neće vršiti prevremenu otplatu drugih kredita sa istom namenom kod bilo koje banke

Koji su maksimalni iznosi kredita?

Maksimalni iznos kredita ne sme preći:

 1. 25% prihoda korisnika kredita iz 2019. godine
 2. iznos od 3 miliona evra

Ukoliko želite da aplicirate za ovu vrstu kredita, raspitajte se kod svoje banke koji su uslovi koje ona nudi i šta vam je potrebno od dokumentacije. 

3 comments

  1. Draga Godana,

   Za kredit Fonda za razvoj možete podneti samo jedan zahtev, a za ove kredite najbolje je da proverite sa bankama u kojima biste aplicirali za kredit.

 1. Jedan od uslova je da korisnik kredita neće isplaćivati dividende ili vraćati pozajmice osnivaču u prvih godinu dana a da li preduzetnik sme da podiže neto prihod i gotovinu za licne potrebe za vreme otplate kredita?

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *