Moze li stranac da bude paušalac?

Procedure u državnim službama obično su komplikovane ili bar tako deluju na prvi pogled. Za strane državljane, situacija će u većini slučajeva biti još složenija. Da li je tako i kada žele da registruju paušalnu agenciju?

Procedura

Da bi stranac registrovao svoju agenciju u Agenciji za privredne registre potrebni su mu samo pasoš i registraciona prijava. Jedina razlika kod popunjavanja prijave je ta što stranci unose podatke iz pasoša, dok rezidenti unose podatke iz lične karte. U roku od 1-2 dana agencija će biti registrovana, kao što je slučaj i sa rezidentima.

Sledeći korak je otvaranje računa u banci gde će strancu biti potrebna prijava boravka poznatija kao “beli karton”. Prijava se vrši u roku od 24 sata od ulaska u zemlju, u bilo kom MUP-u ili putem eUprave, tako da bi ovaj dokument trebalo da već ima kod sebe. Osim podrazumevane dokumentacije (korak 4), banka najverovatnije neće zahtevati dodatnu, ali postoji mogućnost da će zbog sigurnosnih provera, otvaranje računa trajati malo duže.

Poreska prijava se podnosi online, za šta je potreban elektronski potpis. Ukoliko stranac nema elektronski potpis, može putem PEP obrasca ovlastiti drugo lice sa elektronskim potpisom, koje će umesto njega podneti poresku prijavu PPDG-1R. PEP obrazac se predaje u Poreskoj upravi u opštini gde je registrovano sedište agencije. Spisak potrebne dokumentacije za podnošenje poreske prijave može se naći u školi paušala (korak 5).

Gde se situacija komplikuje?

Do sada su svi koraci bili jednostavni, ali na red dolaze malo dugotrajniji procesi.

Pre svega stranac treba da dobije boravišnu dozvolu. Zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u Policijskoj Upravi za grad Beograd, za šta je potrebna sledeća dokumentacija:

 • pasoš
 • dokaz o uplati takse
 • kopija belog kartona
 • potvrda o prometu po preduzetničkom računu
 • potvrda o raspoloživim sredstvima na računu stranca
 • dokument kojim se reguliše zdravstveno osiguranje, za sve vreme boravka (boravak se odobrava na 6 meseci i za to vreme stranac mora imati polisu zdravstvenog osiguranja, s obzirom da se prijava na zdravstveno može izvršiti tek nakon dobijanja boravišne i radne dozvole)
 • 2 fotografije 35×45
 • CV
 • izvod iz APR (zahtev se podnosi u APR i dobija se na licu mesta)

Nakon dobijanja boravišne dozvole, podnosi se Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje uz sledeću dokumentaciju:

 • kopija pasoša
 • odobrenje za privremeni boravak stranca (boravišna dozvola)
 • izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti preduzetničke agencije (napisana u slobodnoj formi)
 • izjava o raspoloživoj opremi za obavljanje delatnosti (napisana u slobodnoj formi)
 • ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • izvod iz APR
 • dokaz o uplaćenoj taksi
 • overen prevod diplome stranca

Kada su izdate radna i boravišna dozvola, može se tražiti uverenje o boravku stranca (u Policijskoj Upravi za grad Beograd) i konačno izvršiti prijava na zdravstveno osiguranje i podneti zahtev za izdavanje zdravstvene kartice.

Da zaključimo – ako stranac želi da radi kao preduzetnik, ne postoje prepreke da se registruje. Proces dobijanja boravišne i radne dozvole je malo duži, ali kroz njega moraju da prođu svi stranci koji žele da rade u Srbiji.


One comment

 1. Dobar dan,
  Ja sam stranac, otvorio sam preduzetnika(pausal) i bankovski račun. Mogu li da dobijem novac od klijentima iz drugih zemljama, ali još nemam privremeni boravka i radne dozvole?

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *