Novi ugovori sa EPS-om: koje su vaše obaveze?

Elektroprivreda Srbije (EPS) je nedavno mnogim vlasnicima poslovnih prostora poslala pozive da zaključe nove ugovore. Ova obaveštenja su poslata na adrese čak 110.000 korisnika, uz napomenu da više nemaju uslov da budu na garantovanom snabdevanju. Šta to zapravo znači, koje su vaše obaveze i posledice?

Ko je u obavezi da zaključi nove ugovore sa EPS-om?

Obaveštenja o potrebi za zaključenjem novih ugovora upućena su fizičkim licima – vlasnicima poslovnih prostora. Razlog je taj što ih Zakon o energetici ne prepoznaje kao male kupce na garantovanom snabdevanju. 

Kategorija malih kupaca obuhvata domaćinstva i mala pravna lica. To su pravna lica koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • imaju manje od 50 zaposlenih
 • imaju ukupan godišnji prihod do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti
 • imaju merno mesto na naponu nižem od jednog kilovata
 • u prethodnoj kalendarskoj godini su imali potrošnju struje do 30.000 kilovat-sati

Vlasnici (fizička lica) takvih poslovnih prostora, koji ih ne koriste za stanovanje niti u njima obavljaju neku komercijalnu delatnost moraju da pređu u kategoriju komercijalnih kupaca.

Ako kao preduzetnik obavljate delatnost u stanu ili u nekom drugom stambenom prostoru, ova promena se ne odnosi na vas.

Šta da radim ako sam vlasnik lokala?

Ako ste fizičko lice na koje se vodi lokal i brojilo, imate tri opcije:

 • Da potpišete novi ugovor gde ste vi nosilac obaveze. U tom slučaju prelazite na komercijalno snabdevanje.
 • Ako u svom poslovnom prostoru imate pravno lice koje obavlja komercijalnu delatnost i koje ispunjava uslove da ostane mali kupac, možete preneti ugovor na to pravno lice i ostati na garantovanom snabdevanju.
 • Kao fizičko lice možete dati izjavu da se objekat trenutno koristi za potrebe domaćinstva i steći pravo da privremeno ostanete na garantovanom snabdevanju. Ovo su retki i specifični slučajevi, na primer kada je u toku ostavinska rasprava, te se prostor ne može izdati i koristiti za neku komercijalnu delatnost.

Šta da radim ako sam zakupac?

Ako ste korisnik poslovnog prostora, u dogovoru sa vlasnikom možete da postanete krajnji kupac električne energije. U tom slučaju možete ostati na garantovanom snabdevanju. Potrebno je da dođete na šalter EPS-a sa dokumentacijom potrebnom za zaključenje ugovora.

Prema informacijama koje smo dobili iz EPS-a, potrebna je sledeća dokumentacija:

 • lična karta zakupca
 • izjava za zaključenje ugovora
 • rešenje o registraciji iz APR-a ili drugog javnog registra
 • izvod iz APR-a
 • ugovor o zakupu
 • dve blanko menice s meničnom dokumentacijom ili izjava o solidarnoj odgovornosti vlasnika i zakupca prostora (ukoliko vlasnik dolazi sa vama izjava ne mora da bude overena, ako pak dolazite sami, trebaće vam overena izjava)

Šta se dešava ako ne potpišem ugovor sa EPS-om?

Ako fizičko lice – vlasnik lokala ne potpiše novi ugovor, gubi pravo na garantovano snabdevanje. U tom slučaju se aktivira rezervno snabdevanje, koje traje 60 dana. Nakon toga je moguće obustavljanje isporuka električne energije. Zagarantovanu isporuku imaju samo kupci na garantovanom snabdevanju, kao što samo ime kaže. Rešenje je jedna od tri opcije koje smo naveli.

Da li je struja skuplja na komercijalnom snabdevanju?

Cena kilovat-sata za kupce na komercijalnom snabdevanju jeste viša, međutim na stvarne troškove električne energije utiče i odobrena snaga. Pored toga na komercijalnom snabdevanju ne postoje zone koje zavise od potrošnje, već se primenjuje jedinstvena tarifa. Detaljnije o načinu obračuna možete pročitati na sajtu EPS-a.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *