Ko i kako plaća zakup poslovnog prostora?

Ukoliko želite da se registrujete na adresi, odnosno u prostoru koji nije u vašem vlasništvu, potrebno je da uzmete taj prostor pod zakup. U većini slučajeva ugovor o zakup mora biti s naknadom, a u određenim slučajevima plaća se i porez na zakup.

Zakup poslovnog prostora bez naknade

Do sada ste možda imali priliku da se susretnete sa Ugovorima o ustupanju poslovnog prostora bez naknade, što je bila česta praksa ako npr. iznajmljujete prostor od prijatelja. Međutim, Poreska uprava može da smatra da ne postoji ekonomski interes za iznajmljivanje prostora bez naknade odnosno da se na ovaj način izbegavaju poreske obaveze ili se vrši isplata zakupa na „crno“.

Zato u najvećem broju slučajeva u praksi Poreska uprava dozvoljava ustupanje poslovnog prostora bez naknade, samo u slučaju da je vlasnik prostora rodbinski povezan sa preduzetnikom. U tom slučaju možemo da kažemo da postoji interes i logika da se prostor ne naplaćuje. U drugim slučajevima, smatra se da ne postoji ekonomski interes i traži se obračun i plaćanje porez na zakup.

Zakup prostora od pravnog ili fizičkog lica

Postoji razlika da li prostor iznajmljujete od pravnog ili fizičkog lica. 

Kada se zakupljuje prostor od pravnog lica, to pravno lice će vam izdati fakturu. Fakturu plaćate kao i bilo koju drugu, sa svog poslovnog računa. Time ste izmirili obavezu plaćanja zakupa, dok obračun poreza na zakup nije potreban. 

Ukoliko se iznajmljuje prostor od fizičkog lica, situacija je drugačija. Ugovorom se utvrđuje iznos zakupa, a na osnovu njega se obračunava i porez na zakup, koji plaćate vi.

Dakle, ako iznajmljujete prostor od fizičkog lica, potrebno je da obračunate i platite porez na zakup.

Obračun poreza na zakup

Zakonom o porezu na dohodak građana utvrđeno je da iznos poreza na zakup iznosi 20%, koji se obračunava na bruto iznos umanjen za 25%

Kako se u ugovoru uglavnom navodi iznos zakupa koji je potrebno isplatiti (neto), potrebno je da obračunamo bruto. Za to ćemo iskoristiti prečicu i pronaći koeficijent za računanje bruto prihoda.

Koeficijent u ovom slučaju iznosi 1,176470588 i on se množi sa neto naknadom kako bi se dobio bruto prihod.

Ukoliko vam je dostupan samo neto iznos zakupa, možete još jednostavnije videti koliki će vam biti porez, tako što ćete izračunati koliko je 17,65% od neto iznosa.

Primer: Ako je ugovorom definisana neto naknada zakupa od 10.000 din, primenom koeficijenta dobićemo bruto iznos od 11.764,7. Njega umanjujemo za 25%, a zatim obračunavmo porez od 20%.
Ukupan porez koji bi se plaćao iznosio bi
1.765 din.

Plaćanje poreza

Sada znamo kako da obračunamo koliki porez je potrebno platiti. Međutim, da bi se izvršilo plaćanje potrebno je da se prvo podnese poreska prijava, kako bi se dobile instrukcije za uplatu

Dakle, podnosi se poreska prijava PPP-PD, putem portala ePorezi. Nakon podnošenja poreske prijave, dobijaju se instrukcije za plaćanje, odnosno poziv na broj. Za svako plaćanje podnosi se zasebna poreska prijava i dobija se poseban poziv na broj.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko obračuna poreza na zakup, možete nam pisati na office@pausal.rs.

Možda će vas zanimati:
Promena sedišta agencije

3 comments

  1. Hvala na objašnjenju. Imam jednu nedoumicu: da li je sklapanje Ugovora o ustupanju poslovnog prostora bez naknade obavezno ako je sedište preduzetničke radnje na adresi roditelja preduzetnika i preduzetnik je prijavljen na istoj adresi?

    1. U vašem slučaju, nije potrebno sklapati ugovor o ustupanju prostora, zato što se u slučaju da se prostor nalazi u vlasništvu bliže rodbine, ugovor se ne sklapa, samo u slučaju poreske kontrole, poreski inspektor može tražiti odluku o ustupanju prostora.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *