Pomoć privredi za očuvanje likvidnosti

Vlada Srbije donela je Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ovim Zakonom utvrđuju se uslovi za dobijanje kredita onim privrednim subjektima koji su podneli zahtev Fondu za razvoj do 10.12.2020. godine, a o kojima do 29.07.2021. nije odlučeno.

Podsetimo se tokom prošle godine doneta je Uredba o uslovima za dobijanje pomoći u vidu kredita, na šta se ovaj zakon oslanja.

Ko ostvaruje pravo?

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mirko, mali i srednji privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu, uslužnu i poljoprivrednu delatnost, ukoliko su podneli zahtev za kredit do 10.12.2020. godine.

Sredstva su namenjena za nabavku obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti i ne mogu se koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrije i sl.
 • promet nafte i naftnih derivata
 • proizvodnju i promet proizvoda i aktivnosti koje su zabranjene propisima Republike Srbije

Uslovi kredita

Pravni subjekti koji žele da podnesu zahtev ne smeju da budu u stečajnom postupku, da se nad njima ne sprovodi postupak reorganizacije, finansijskog rekonstruisanja ili likvidacije.

Krediti se malo razlikuju u odnosu na Uredbu, pa se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • rok otplate do 48 meseci sa grejs periodom do 18 meseci;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih prihoda prema finansijskom izveštaju iz 2019. godine
 • minimalni iznosi kredita, za jednog korisnika sa povezanim licima: 
  – za preduzetnike i zadruge 200.000 din, 
  – za privredna društva 1.000.000 din;
 • maksimalni iznosi kredita, za jednog korisnika sa povezanim licima: 
  – za preduzetnike i mikro pravna lica 10.000.000 din,
  – za mala pravna lica 60.000.000 din,
  – za srednja pravna lica 100.000.000.

Za privredne subjekte koji se bave turizmom, ugostiteljstvom i saobraćajem, a čije su tačne šifre delatnosti navedene u Zakonu (član 5), važe malo drugačiji uslovi poput:

 • dužeg roka otplate – do 5 godina i grejs periodom od 2 godine
 • najviši iznos može biti 80% ostvarenih poslovnih prihoda prema izveštaju iz 2019. godine
 • maksimalni iznos kredita može biti:
  – za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 din,
  – za mala pravna lica do 70.000.000 din,
  – za srednja pravna lica do 110.000.000 din

Koji instrumenti obezbeđenja su potrebni?

U zavisnosti od iznosa kredita, potrebno je da dostavite sledeće:

 1. Do iznosa od 1.000.000 din: menice korisnika kredita i osnivača sa većinskim kapitalom.
 2. Do iznosa od 2.000.000 din: menice korisnika kredita i osnivača sa većinskim kapitalom i jemstvo lica koje je zaposleno na neodređeno vreme.
 3. Do iznosa od 10.000.000 din: menice korisnika kredita i osnivača sa većinskim kapitalom i jemstvo povezanog pravnog lica.
 4. Do iznosa od 25.000.000 din: menice korisnika kredita i osnivača sa većinskim kapitalom i jemstvo nepovezanog pravnog lica.
 5. Za veće iznose: menice korisnika kredita, zalog na opremi i/ili hipoteka prvog reda.

Instrumenti potrebni za obezbeđivanje kredita kod subjekata koji se bave turizmom, ugostiteljstvom i saobraćajem se takođe razlikuju:

 1. Do iznosa od 5.000.000 din: menice korisnika kredita i jemstvo osnivača ili lica koje je zaposleno na neodređeno vreme.
 2. Do iznosa od 20.000.000 din: menice korisnika kredita, jemstvo osnivača i lica koje je zaposleno na neodređeno vreme ili jemstvo bonitetnog nepovezanog pravnog lica
 3. Do iznosa od 70.000.000 din: menice korisnika kredita, jemstvo osnivača i jemstvo bonitetnog nepovezanog pravnog lica
 4. Za veće iznose: menice korisnika kredita, zalog na opremi i/ili hipoteka prvog reda.

Ukoliko su osnivači korisnika kredita strani državljani ili pravna lica, u tom slučaju se ne dostavljaju menice osnivača.

Šta je još važno?

 • Nepokretnosti koje služe za obezbeđivanje kredita ne moraju biti osigurane
 • Privredni subjekti koji se opredele za pomoć ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2021. godine (moguća je isplata u akcijama)
 • Korisnicima kojima je kredit odobren u 2020. godini rok kredita može da se produži za 12 meseci
 • Ako korisnik kredit u roku od 30 dana od objavljivanja obaveštenja ne odbije ponudu, smatra se da je prihvaćena

Kako će se sprovoditi kontrola i nadzor?

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava po odobrenim kreditima će vršiti Fond. Korisnik kredita je dužan da Fondu od trenutka podnošenja zahteva do isteka 3 godine od zaključenog ugovora (pet godina za korisnike kredita u oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja) omogući kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebnu zbog odlučivanja o zahtevu za kredit i kontrolu namene korišćenja kredita.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *