Prijava poslovnog prostora – EP IPP

Počev od 24.01.2023. godine, sva pravna lica i preduzetnici u obavezi su da prijave poslovne prostorije koje koriste za obavljanje delatnosti, a koje nisu prijavljene u APR. Podnosi se poreska prijava EP IPP – Prijava za evidentiranje poslovnog prostora, putem portala ePorezi. Pravilnik o postupku, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojim obveznik prijavljuje poslovni prostor i prostorije je stupio na snagu 24.12.2022. godine.

Šta se smatra poslovnim prostorom?

Poslovnom prostorijom smatraju se sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koje se koriste u svrhu obavljanja delantosti ili u kojima obveznik skladišti dobra.

Prostor koji se koristi može biti u vlasništvu obveznika ili ga može zakupljivati. Delatnost se u tom prostoru može obavljati redovno ili povremeno.

Kako se vrši prijava poslovnog prostora?

Poreska prijava se podnosi u elektronskom obliku na obrascu EP IPP, putem portala ePorezi i pre početka njihovog korišćenja.

Ukoliko je prostor prijavljen u APR (npr. izdvojeno mesto poslovanja) ili na neki drugi način Poreskoj upravi (podneta je prijava prostora radi pribavljanja fiskalne kase) prijava se NE podnosi.

Takođe, lokalne samouprave, državni organi i organizacije su izuzeti od obaveze podnošenja ove prijave.

Obveznici koji su prijavili poslovne prostorije putem obrasca PEP-IPJ u skladu sa ranije važećim propisima nisu u obavezi da te prostorije ponovo prijavljuju.

U slučaju da dođe do promene podataka iskazanih u prijavi, potrebno je prijaviti primenu najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Isto važi i za prestanak korišćenja poslovnih prostorija.

Ovo pravilo ne važi u slučaju nepredviđenih okolnosti (požar, poplava i sl.), tada obaveza nastaje 24 sata od saznanja o nastanku promene.

Obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, dužan je da podnese prijavu EP IPP najkasnije do 29.01.2023. godine.

Podnošenje poreske prijave

Prijava se sastoji od 2 dela.

I deo – podaci o podnosiocu evidencione prijave

U prvom delu upisuju se podaci o podnosiocu prijave. Podaci vaše agencije biće već upisani: PIB, JMBG, Matični broj, Naziv, Opština i adresa sedišta. Potrebno je samo da upišete kontakt podatke – telefon i email.

II deo – podaci o poslovnim prostorima

Nakon što sačuvate, u drugom delu prijave, moći ćete da popunite podatke o poslovnim prostorijama koje se prijavljuju. Idite na Unos izdvojene poslovne jedinice.

2.1. Redni broj – upisujete redni broj prostora koji prijavljujete
2.1a Vrsta prijave – birate između unosa nove prijave, brisanja postojeće ili promena podataka
U poljima 2.2. do 2.10. unosite podatke o prostoru – naziv, adresa…
2.11. Poslovni prostor – birate između sledećih prostora:

  • Trgovina na malo (maloprodaja) – promet građevisnkog materijala, naftnih derivata, duvana, pića, kafe, motornih vozila, komisiona prodaja.
  • Trgovina na veliko (veleprodaja) – promet građevisnkog materijala, naftnih derivata, duvana, pića, kafe, motornih vozila, komisiona prodaja.
  • Otkupnina stanice za poljoprivredne proizvode
  • Proizvodnja
  • Skladište
  • Ugostiteljstvo
  • Pružanje usluga
  • Ostalo

2.12. Šifra delatnosti poslovnog prostora – birate šifru delatnosti koja se obavlja u prostoru
U poljima od 2.13. do 2.20.b popunjavate podatke koji se tiču veličine prostora, datuma od kada se koriste, od koga se i od kada prostor zakupljuje i sl.

Ukoliko vam je potrebna pomoć za podnošenje prijave, slobodno nam pišite na office@pausal.rs.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

seventeen − 12 =