Promena imena agencije

Ime agencije možete da promenite u bilo kom trenutku svog poslovanja. Da li znate da postoje promene koje zahtevaju da se menja i deo imena agencije? O tome kako možete promeniti ime i u kojim situacijama je neophodno da to učinite saznaćete u ovom tekstu.

Šta je ime, a šta je naziv agencije?

Postoji razlika izmedju imena i naziva agencije. Poslovno ime sastoji se od obaveznih elemenata – imena i prezimena preduzetnika, oznake PR ili preduzetnik i mesta u kojem je registrovano sedište agencije. Npr. Petar Petrović PR Beograd.

Naziv agencije može i ne mora biti deo imena, ali ukoliko se registruje naziv, uz njega se upisuje i opis delatnosti kojom se preduzetnik bavi. Npr. Petar Petrović PR Konsultantske usluge Petros Beograd.

Promena naziva

Ukoliko želite da promenite naziv svoje agencije ili ga dodate, dovoljno je da podnesete prijavu u APR.

Za to će vam biti potrebna Registraciona prijava promene podataka i Dodatak 01. Pored ove dokumentacije potreban je dokaz o uplati takse u iznosu od 750,00 din. U 2023. godini iznos takse je 850,00 din. Račun za plaćanje, kao i poziv na broj možete naći na sajtu APR.

Vodite računa da i prilikom promene imena, važe ista pravila kao prilikom registracije. Odnosno naziv se mora razlikovati od naziva već registrovanih preduzetnika sa istom šifrom delatnosti. Više o ovom i drugim pravilima koje važe prilikom odabira naziva pročitajte ovde.

Pored poslovnog imena, moguće je registrovati i skraćeno poslovno ime. Ono se može registrovati samo ukoliko postoji naziv, a obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika i oznaku PR ili preduzetnik i naziv.

U našem primeru, skraćeno poslovno ime bi glasilo Petar Petrović PR Petrus, dok za Petar Petrović PR Beograd, ne bi bilo moguće registrovati skraćeni naziv.

Promena imena usled promene adrese sedišta

Ukoliko menjate adresu sedišta, tako da se menja i mesto sedišta, doći će do promene imena agencije. U ovom slučaju nije potrebno da podnosite zahtev, već se ime automatski menja.

Tako će npr. naziv Petar Petrović PR Beograd biti promenjen u Petar Petrović PR Niš.

Ako ne dolazi do promene mesta, neće doći ni do promene imena.

Promena imena usled promene delatnosti

Opis delatnosti je takođe sastavni deo imena preduzetnika ukoliko postoji naziv. Kao što smo već spomenuli, na primeru Petar Petrović PR Beograd, ne postoji naziv, pa nije potreban ni opis delatnosti. U drugom primeru postoji naziv, pa se registruje i opis delatnosti – Petar Petrović PR Konsultantske usluge Petrus Beograd.

Ukoliko dođe do promene delatnosti mora doći i do promene njenog opisa u imenu. Tako će u našem primeru doći do promene u Petar Petrović PR Kancelarijsko – administrativne usluge Petrus Beograd.

Napomena: U ovom slučaju promena imena i promena delatnosti se smatraju jednom promenom, plaća se taksa za jednu promenu, ali je potrebno da pored Dodatka 07 za promenu delatnosti priložite i Dodatak 01 za promenu poslovnog imena. Ovaj dodatak je neophodan jer ćete na njemu upisati ime sa novim opisom delatnosti koji može biti identičan kao naziv delatnosti ili sličan. Dakle, iako predajete dva dodatka za dve promene, plaćate taksu samo za jednu promenu.

Promena imena usled promene ličnih podataka

Promena ličnih podataka, odnosno prezimena, povlači sa sobom i promenu imena agencije. I u ovom slučaju ove promene smatraju se jednom, samo što će u ovde promena biti izvršena automatski. Odnosno, predajete samo Dodatak 09 (i uz njega kopiju lične karte sa novim prezimenom), dok Dodatak 01 nije potreban. Takođe, plaća se taksa samo za jednu promenu.

Predaja dokumentacije i provera rešenja

Koju god promenu da vršite, popunjavate i potpisujete Registracionu prijavu promene podataka, a u zavisnosti koji je uzrok promene prilažete dodatke. Uz prijavu i dodatke prilažete dokaz o uplati takse. Imajte u vidu da je taksa za jednu promenu 750 din, a ukoliko istovremeno predajte prijavu za više promena, taksa se uvećava za 400 din po promeni. U 2023. godini iznos takse za jednu promenu je 850 din, a za svaku dodatnu promenu 450 din.

Dokumentaciju možete predati na šalteru APR ili poslati poštom na Brankova 25, 11000 Beograd. Potpisanu dokumentaciju ne morate predati lično, ali rešenje APR o promeni preuzimate lično.

Ukoliko se odlučite za slanje dokumentacije poštom, savetujemo vam da šaljete preporučeno kako biste mogli da pratite kada je pošiljka uručena.

Da li je prijava usvojena možete da pratite ovde. Pretragu možete vršiti prema podacima o podnosiocu ili po broju prijave. Ukoliko predate dokumentaciju u APR, dobićete potvrdu na kojoj će pisati BP broj, odnosno broj prijave po kojoj možete da pratite da li je doneto rešenje.

Da li je potrebna poreska prijava?

Prilikom promene imena agencije ne podnosi se poreska prijava. Međutim, moraćete da javite banci da je došlo do promene. Najverovatnije ćete morati da potpisujete ili priložite dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od procedure banke.

Imajte u vidu da je za neke promene, kao što je slučaj sa promenom delatnosti, potrebno podneti poresku prijavu. Pa tako, ako pored promena imena, registrujete i ovu promenu, podnosite poresku prijavu.

One comment

 1. Postovani,

  Najpre zelim da Vas pohvalim i zahvalim se zbog mnostva korisnih tema koje obradjyjete na veoma strucan i kvalitetan nacin, a koje su bile od ogromne koristi meni i clanovima moje porodice, jer svi imamo neki od svojih privatnih poslova.

  Sin je hteo da kao preduzetnik izvrsi promenu sifre delatnosti u 85.60 – Pomocne obrazovne delatnosti, za koju smo uvidom u UREDBU O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA zakljucili da ne postoji obaveza fiskalne kase, pa Vas molim za potvrdu da li smo u pravu?
  Buduci da je do sada u svom nazivu, pored licnog imena i prezimena i PR, imao i Plesni studio MOON, da li je potrebno i da promeni naziv i prilikom podnosenja zahteva APR-u za promenu sifre delatnosti podnese i zahtev za promenu imena, kao i da li u poslovnom imenu, u ovom slucaju mora da stoji opis i delatnosti i u kojoj formi?

  Unapred se zahvaljujem,
  Gordana Filipovic

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *