Rezultati ankete

Anketa koju smo sproveli kako bismo čuli vaše mišljenje o 2 predloga koji se odnose na nedostatke ponuđenog rešenja Vlade nakon pregovora sa frilenserima je završena. Da podsetimo, jedan od predloga odnosi se na to da frilenseri koji zarađuju manje od 40.000 dinara mesečno treba da budu oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa 5 godina unazad. Drugi predlog se odnosi na to da svi frilenseri budu oslobođeni plaćanja zdravstvenog osiguranja, jer ne mogu sada da ostvare to pravo za prethodnih 5 godina.

Na anketu je odgovorilo 346 ispitanika, a u nastavku su rezultati.

Anektno pitanje br. 1: Frilenseri koji su zarađivali do 40.000 dinara mesečno u prethodnih 5 godina

Odgovori na anketno pitanje br. 1

Kao što se može videti na grafikonu:

  • 70% ispitanika je odgovorilo da treba da budu oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa za prethodni period
  • 10% ispitanika smatra da treba da plate samo porez
  • 8% smatra da treba da budu tretirani kao svi ostali frilenseri
  • 4% treba da plate samo doprinose
  • 8% ispitanika je dalo svoje preloge.

Oni se kreću u smeru toga da frilenseri ne treba ništa da plate dok im se ne uredi status ili pak da plate samo 10% poreza. Neki od ispitanika predlažu da frilensere koji zarađuju do 40.000 dinara treba oporezivati kao paušalce ili da imaju opciju da plate porez, ali da doprinosi budu opcioni. Još jedan predlog je da se kod ove grupe frilensera odbije neoporezivi deo, kao kod plate, i onda da na ostatak računaju porezi i doprinosi.

Anketno pitanje br. 2: Frilenseri treba da budu oslobođeni plaćanja zdravstvenog osiguranja za 5 godina unazad

Odgovori na anketno pitanje br. 2

Kada je reč o drugom pitanju:

  • 75% ispitanika smatra da frilenseri treba da budu oslobođeni 
  • 14% ispitanika je odgovorilo da frilenseri treba da plate zdravstveno osiguranje za prethodnih 5 godina 
  • 11% ispitanika nam je dalo svoje predloge

Iz ove grupacije većina predloga se odnosi na to da frilenseri treba sami da odluče da li žele da plate zdravstveno osiguranje, i da ovo treba da se primeni i u budućem zakonu koji će urediti položaj frilensera. Drugi pak smatraju da treba utvrditi da li su koristili zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu (pretpostavljamo da se ovo odnosi na osiguranje preko supružnika, biroa i sl.) u prethodnih 5 godina, pa ukoliko jesu, da im se naplati, ukoliko nisu, treba da budu oslobođeni. Jedan od predloga je da frilenseri plaćaju 5,15% od svoje zarade za zdravstveno osiguranje, i da ovakav model treba da se primeni i u budućem zakonu. 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *