Kako se obračunava limit od 8 miliona?

Limit od 8 miliona i od 6 miliona dinara su dva veoma važna limita vezana za poslovanje paušalaca. Prekoračenje bilo kojeg od njih znači gubitak prava na paušalno oporezivanje. Ovi limiti odnose se na ostvarene prihode i različito se posmatraju. Kada je u pitanju limit od 8 miliona dinara, postoje određeni izuzeci, zato hajde da vidimo šta se sve i kako uračunava u ove limite.

Šta nam znače limiti

Limit od 6 miliona dinara

Jedan od uslova da možete da poslujete kao paušalac je da ne ostvarujete više od 6 miliona dinara prihoda u godini. Ovaj prihod posmatra se prema izdatim fakturama, odnosno KPO knjizi i odnosi se na kalendarsku godinu. U bilo kojem trenutku da se registrujete do kraja te godine možete da ostvarite do 6 miliona dinara. Od početka naredne godine, limit se resetuje i ponovo možete da prihodujete do 6 miliona dinara.

U slučaju da prekoračite limit, gubite pravo na paušalno oporezivanje, ostajete preduzetnik, ali počinjete da vodite knjige. 

Limit od 8 miliona dinara

Limit od 8 miliona dinara se s druge strane odnosi na sve privredne subjekte, ne samo na paušalce i on je limit za ulazak u PDV. On se posmatra u kontinuitetu od 365 dana, tako da se nikada ne resetuje. Dakle, od bilo kojeg dana u godini kada posmatrate 365 dana unazad, ne smete da ostvarite više od 8 miliona dinara. 

Kada se limit prekorači automatski gubite pravo na paušalno oporezivanje, bez obzira koliki ste prihod ostvarili u kalendarskoj godini, jer paušalci ne mogu biti u sistemu PDV. Osim toga, dužni ste da se prijavite u sistem PDV i da od naredne fakture imate iskazan i obračunat PDV.

Koji prihodi ulaze u obračun za limit od 8 miliona dinara?

Kao što smo pomenuli ovaj limit odnosi se na PDV, odnosno prihod koji se ostvaruje od prometa robe i usluga na teritoriji naše zemlje. Međutim, ako se pruža usluga klijentu koji je u inostranstvu, potrebno je utvrditi gde se usluga zapravo vrši, da bi se odredilo da li će se taj prihod računati u limit. Da bismo to znali potrebno je da odredimo mesto prometa.

Mesto prometa zavisi od usluga koje se pružaju, što je definisano članom 12. Zakona o PDV. 

Ono može biti mesto klijenta, mesto pružaoca usluga ili mesto gde su stvarno obavljene usluge ili prodata roba. 

Samim tim, ako se sve dešava u Srbiji i imate klijenta koji je i Srbije, mesto prometa će uvek biti u Srbiji i prihod neće biti oslobođen od PDV, odnosno ući će u obračun limita

S druge strane, ako se usluge pružaju ka inostranstvu, situacija može biti drugačija. To najviše zavisi od usluge koje se pruža. U članu 12. Zakona navode se usluge kojima će se mesto prometa smatrati mesto primaoca usluga, odnosno ako su pružene inostranstvu neće ući u obračun limita za PDV. Tu spadaju usluge savetnika, inžinjera, prevodioca, revizora, advokata, ali i usluge pružene elektronskim putem. 

Npr. ako pružate usluge programiranja ino klijentu, mesto prometa će biti mesto klijenta i biće izuzeto od PDV-a, odnosno NEĆE ući u obračun limita. Isto važi i za robu koja se izvozi i otprema u inostranstvo. 

Međutim, ako je klijent lice iz inostranstva, a pružaju se usluge npr. organizacije događaja koji se dešava na teritoriji Srbije, mesto prometa će se smatrati mesto gde su usluge stvarno pružene, pa će ući u obračun limita. 

Koje se usluge smatraju da su pružene elektronskim putem?

Uslugama pruženim elektronskim putem, smatraju se usluge pružene posredstvom interneta, čije je pružanje automatizovano uz minimalno ljudsko angažovanje i koje ne bi bilo moguće bez postojanja informacione tehnologije. 

Pravilnikom je određeno da se ovo najviše odnosi na:

1) isporuka veb strana, čuvanje i održavanje veb strana;
2) isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme;
3) isporuka slika, tekstova, i informacija i omogućavanje pristupa bazama podataka, kao i arhiviranja baza podataka;
4) isporuka audio i video zapisa, kao i isporuka igara, uključujući i igre na sreću;
5) isporuka političkih, kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih i zabavnih emisija i događaja, u toku ili nakon snimanja;
6) usluge iz oblasti učenja na daljinu.

Da zaključimo limit od 6 miliona odnosi se samo na paušalce i u njega ulaze svi prihodi, bez obzira na mesto prometa. Za utvrđivanje limita od 8 miliona dinara, moramo prvo da odredimo mesto prometa. Ukoliko je usluga pružena u zemlji ući će u obračun limita, dok određene usluge pružene ka inostranstvu neće. 

Važno je da znate: Ukoliko u svom poslovanju ostvarite više od 8 miliona dinara u prethodnih 365 dana, pružajući usluge koje se smatraju izvršenim u inostranstvu u skladu sa Zakonom, niste u obavezi da uđete u sistem PDV, ali to možete učiniti ako želite. 

2 comments

  1. Poštovana,
    Zanima me da li je za šifru delatnosti „drumski prevoz tereta “ 4941 neophodna kasa i korišćenje efaktura, ukoliko bih samo radio sa pravnim licima?

    1. Ukoliko radite sa pravnim licima, fiskalna kasa vam nije potrebna, takodje, e fakture koristite samo ukoliko poslujete sa javnim preduzećima, ako ste u PDV-u ili ako ste dobrovoljni korisnik.
      U ostalim slučajevima, nije potrebno koristiti efakture.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *