Kako se obračunava limit od 8 miliona?

Limit od 8 miliona i od 6 miliona dinara su dva veoma važna limita vezana za poslovanje paušalaca. Prekoračenje bilo kojeg od njih znači gubitak prava na paušalno oporezivanje. Ovi limiti odnose se na ostvarene prihode i različito se posmatraju. Kada je u pitanju limit od 8 miliona dinara, postoje određeni izuzeci, zato hajde da vidimo šta se sve i kako uračunava u ove limite.

Šta nam znače limiti

Limit od 6 miliona dinara

Jedan od uslova da možete da poslujete kao paušalac je da ne ostvarujete više od 6 miliona dinara prihoda u godini. Ovaj prihod posmatra se prema izdatim fakturama, odnosno KPO knjizi i odnosi se na kalendarsku godinu. U bilo kojem trenutku da se registrujete do kraja te godine možete da ostvarite do 6 miliona dinara. Od početka naredne godine, limit se resetuje i ponovo možete da prihodujete do 6 miliona dinara.

U slučaju da prekoračite limit, gubite pravo na paušalno oporezivanje, ostajete preduzetnik, ali počinjete da vodite knjige. 

Limit od 8 miliona dinara

Limit od 8 miliona dinara se s druge strane odnosi na sve privredne subjekte, ne samo na paušalce i on je limit za ulazak u PDV. On se posmatra u kontinuitetu od 365 dana, tako da se nikada ne resetuje. Dakle, od bilo kojeg dana u godini kada posmatrate 365 dana unazad, ne smete da ostvarite više od 8 miliona dinara. 

Kada se limit prekorači automatski gubite pravo na paušalno oporezivanje, bez obzira koliki ste prihod ostvarili u kalendarskoj godini, jer paušalci ne mogu biti u sistemu PDV. Osim toga, dužni ste da se prijavite u sistem PDV i da od naredne fakture imate iskazan i obračunat PDV.

Koji prihodi ulaze u obračun za limit od 8 miliona dinara?

Kao što smo pomenuli ovaj limit odnosi se na PDV, odnosno prihod koji se ostvaruje od prometa robe i usluga na teritoriji naše zemlje. Međutim, ako se pruža usluga klijentu koji je u inostranstvu, potrebno je utvrditi gde se usluga zapravo vrši, da bi se odredilo da li će se taj prihod računati u limit. Da bismo to znali potrebno je da odredimo mesto prometa.

Mesto prometa zavisi od usluga koje se pružaju, što je definisano članom 12. Zakona o PDV. 

Ono može biti mesto klijenta, mesto pružaoca usluga ili mesto gde su stvarno obavljene usluge ili prodata roba. 

Samim tim, ako se sve dešava u Srbiji i imate klijenta koji je i Srbije, mesto prometa će uvek biti u Srbiji i prihod neće biti oslobođen od PDV, odnosno ući će u obračun limita

S druge strane, ako se usluge pružaju ka inostranstvu, situacija može biti drugačija. To najviše zavisi od usluge koje se pruža. U članu 12. Zakona navode se usluge kojima će se mesto prometa smatrati mesto primaoca usluga, odnosno ako su pružene inostranstvu neće ući u obračun limita za PDV. Tu spadaju usluge savetnika, inžinjera, prevodioca, revizora, advokata, ali i usluge pružene elektronskim putem. 

Npr. ako pružate usluge programiranja ino klijentu, mesto prometa će biti mesto klijenta i biće izuzeto od PDV-a, odnosno NEĆE ući u obračun limita. Isto važi i za robu koja se izvozi i otprema u inostranstvo. 

Međutim, ako je klijent lice iz inostranstva, a pružaju se usluge npr. organizacije događaja koji se dešava na teritoriji Srbije, mesto prometa će se smatrati mesto gde su usluge stvarno pružene, pa će ući u obračun limita. 

Koje se usluge smatraju da su pružene elektronskim putem?

Uslugama pruženim elektronskim putem, smatraju se usluge pružene posredstvom interneta, čije je pružanje automatizovano uz minimalno ljudsko angažovanje i koje ne bi bilo moguće bez postojanja informacione tehnologije. 

Pravilnikom je određeno da se ovo najviše odnosi na:

1) isporuka veb strana, čuvanje i održavanje veb strana;
2) isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme;
3) isporuka slika, tekstova, i informacija i omogućavanje pristupa bazama podataka, kao i arhiviranja baza podataka;
4) isporuka audio i video zapisa, kao i isporuka igara, uključujući i igre na sreću;
5) isporuka političkih, kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih i zabavnih emisija i događaja, u toku ili nakon snimanja;
6) usluge iz oblasti učenja na daljinu.

Da zaključimo limit od 6 miliona odnosi se samo na paušalce i u njega ulaze svi prihodi, bez obzira na mesto prometa. Za utvrđivanje limita od 8 miliona dinara, moramo prvo da odredimo mesto prometa. Ukoliko je usluga pružena u zemlji ući će u obračun limita, dok određene usluge pružene ka inostranstvu neće. 

Važno je da znate: Ukoliko u svom poslovanju ostvarite više od 8 miliona dinara u prethodnih 365 dana, pružajući usluge koje se smatraju izvršenim u inostranstvu u skladu sa Zakonom, niste u obavezi da uđete u sistem PDV, ali to možete učiniti ako želite. 

51 comments

  1. Ukoliko radite sa pravnim licima, fiskalna kasa vam nije potrebna, takodje, e fakture koristite samo ukoliko poslujete sa javnim preduzećima, ako ste u PDV-u ili ako ste dobrovoljni korisnik.
   U ostalim slučajevima, nije potrebno koristiti efakture.

 1. Poštovani,
  da li faktura za uslugu pruženu inostranom privrednom društvu (a koja je u skladu sa članom 12. Zakona o PDV-u) ulazi u visinu prometa za preduzetnika paušalca koji ne vodi knjige?
  Tj. da pojasnim, da li limit od 6 mil. RSD kod paušalca koji ne vodi knjige ne uzima u obzir uslugu prema inostranstvu koja je u skladu sa članom 12 Zakona o PDV-u, ili se to odnosi samo na paušalca koji vodi knjige?
  Hvala lepo.

  1. Sve fakture koje izdajete ulaze u limit od 6 miliona, on se obračunava od 1.1.- 31.12. i u limit ulazi svaki priliv koji imate u tom vremenskom intervalu, nevezano da li je priliv iz inostranstva. Dok za limit od 8 miliona koji se odnosi na PDV, važi pravilo da određene inostrane fakture ne ulaze u limit.

 2. Postovani,
  Zanima me kako se racuna 365 dana kod pausalaca u pogledu limita od 8 miliona – da li se gledaju datumi izdavanja faktura ili uplata po tim fakturama ?
  Recimo, prva faktura od osnivanja firme je izdata 10.03., a uplacena 15.05. – koji datum se gleda za period od 365 dana ?
  Hvala,
  Pozdrav

  1. Kao datum od kog se računa 365 dana, uzima se datum kreiranja fakture, što znači da ukoliko kreirate fakturu danas (22.6.2023.), ona će biti u limitu od 8 miliona narednih 365 dana i ako inspekciija dođe u kontrolu 24.6.2024. ta faktura se neće videti u tom limitu.

 3. Šta sve ulazi u zbir prihoda kod paušalca koji je otvorio firmu iz radnog odnosa, tj da li se računa i plata iz firme u kojoj je zaposlen (bruto/neto)?

  1. Poštovani,

   U limit za paušalce ulazi samo prihod ostvaren od paušalne agencije. To znači da u limit ulaze prihodi za koje ste vi izdali fakture. Samim tim, prihod koji ostvarite u radnom odnosu neće ući u paušalni limit.

  1. Postovani,

   Naravno, mogu se realizovati u jednom mesecu, samo vodite racuna da ste onda dostigli pausalni limit, i da necete moci da fakturisete u toj godini.

   Limit se gleda u kalendarskoj godini i u tom slucaju cete moci da izdate samo jednu fakturu u celoj godini na 6 miliona.

   Lep pozdrav,

 4. Samo jedno pitanje / provera – za šifru delatnost 7112, da li fakture izdate klijentima u inostranstvu (nemačka, cg, uk, usa) ulaze u limit od 8 miliona ili ne? U pitanju su razni arhitektonski projekti, svi su za van Srbije, odnosno za tamo gde su i klijenti). Po svemu što sam pročitala – razumem da ne ulazi u taj limit, ali bih da proverim još jednom. Hvala na odgovoru!

  1. Poštovana,

   Limit od 8 miliona se odnosi na ulazak u sistem PDV-a, odnosno prihod koji se ostvaruje od prometa robe i usluga na teritoriji Srbije.

   Ukoliko se usluga koju pružate ino klijentu odnosi za mesto prometa u inostranstvu – onda faktura ne ulazi u limit od 8 miliona.

   Npr. Napravili ste projekat za klijenta u Americi i taj projekat će biti tamo implementiran.

   Pak, ukoliko na primer radite projekat za klijenta koji se nalazi u Nemačkoj, a klijent planira da taj projekat implementira i izgradi nekretninu po vašem projektu, u Srbiji – mesto prometa će biti Srbija, te bi ova faktura ušla u limit od 8 miliona.

   Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju.

   Lep pozdrav!

    1. KPO knjiga se vodi u dinarima, na osnovu svih ispostavljenih faktura. Korisnici vaših usluga uplaćuju vam sredstva na devizni račun na osnovu faktura koje im šaljete. Te fakture upisujete u KPO knjigu u dinarima, konvertovane po srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture, nezavisno od kursa banke.
     Ukoliko koristite pausal.rs sve fakture koje izdajete automatski se upisuju u KPO knjigu, konvertovane po srednjem kursu NBS na dan izdavanja.

 5. Poštovani,

  Od kad imamo fiskalnu kasu, kucamo račune i FL i pravnim licima sa pibom.
  Mene zanima, kad se kuca račun pravnom licu, pa slučajno se ne unese pib,
  pa račun mora da se stornira/REFUNDIRA i kuca drugi sa pibom,
  DA LI TAJ REFUNDIRANI RAČUN, tačnije kucani pa refundirani,
  ulazi u ukupan promet koji se gleda za 6.000.000?
  Jer to nije usluga izvršena i ne naplaćena, to je pogrešno kucan račun.

  Isto tako, da li se smanjuje promet, kada se refundiraju računi,
  računi koji pokrivaju garanciju usluge (usputno pitanje)?

  1. Poštovana,

   Što se tiče računa koje ste pogrešili, pa ih refundirali, oni ne ulaze u limit od 6 miliona.

   Dok kada su u pitanju računi koji pokrivaju garanciju usluga, oni ulaze u limit.

   Nadamo se da smo pomogli. ?

   Lep pozdrav,

 6. Postovani,

  u slucaju situacije da je limit preko 8 miliona prekoracen racunajuci i INO fakture (firma racunarsko programiranje). Kada se oduzmu INO fakture, definitivno se ostaje ispod limita, medjutim da li postoji odredjena procedura za dokazivanje INO faktura, da li to nekome treba da se prijavi i dokaze koje su fakture itd?

  Jednom recju prekoracenje od 8 mil postoji (365 dana) medjutim nakon oduzimanja INO faktura je promet ispod limita, kakva je procedura u tom slucaju? Da li je potrebno kontaktirati odredjenu instituciju, dostaviti INO fakture itd?

  Unapred hvala

  1. Poštovani,

   Ukoliko pružate uslugu za klijenta u inostranstvu, potrebno je utvrditi gde je mesto prometa.

   To možete utvrditi na osnovu Zakona o porezu na dohodak (član 12. Zakona o PDV-u)

   Konkretno, po ovom članu, za vašu šifru delatnosti, ukoliko su vam klijenti u inostranstvu, fakture koje izdate ka njima ne ulaze u limit od 8 miliona.

   Svakako, postoji mogućnost da zbog prekoračenja limita, koji Poreska uprava vidi na izvodima, budete pozvani u poresku kontrolu, te je naš savet da kontaktirate nadležnog poreskog inspektora koji je zadužen za vas, kako bi on bio upućen da te fakture ne ulaze u limit od 8 miliona.

   Takođe, u našoj ponudi imamo uslugu kontakitranja javnih insitucija, te bismo mogli da stupimo u kontakt sa nadležnim poreskim inspektorom umesto vas.

   Za više informacija možete se javiti kolegama na office@pausal.rs 🙂

   Srdačan pozdrav!

 7. Poštovani,
  Interesuje me da li u slučaju prekoračenja limita od 6 miliona u prethodnih 365 dana paušalac mora da vodi knjige, ili se to odnosi samo na prekoračenje u okviru kalendarske godine? Naravno, prekoračenje ne veće od 8 miliona koje vodi u PDV.

  Hvala!

  1. Limit od 6 miliona se primenjuje samo tokom kalendarske godine, što znači da vaš period posmatranja uvek obuhvata period od 1. januara do 31. decembra. Za prethodnih 365 dana primenjuje se isključivo limit od 8 miliona.

 8. Здраво. Радим на даљину. Моја уговорна плата је 4,750 долара. Коју врсту самосталног предузећа да изаберем?

  1. Zdravo,

   Obzirom da radite sa inostranim klijentima imate 3 opcije za odabir oporezivanja – prva je da poslujete kao frilenser, a druga je da se registrujete kao preduzetnik (pausalac ili knjigas), i poslednja da registrujete doo

   Kao frilenser ne biste morali da budete registrovani kao privredni subjekt i poslovali biste kao fizicko lice, dok biste u slucaju da zelite da poslujete kao preduzetnik morali da se registrujete u Agenciji za privredne registre. Sto se tice registracije doo, ono bi svakako podrazumevalo najvece troskove i administraciju.

   Takodje, morate imati u vidu da su prava i obaveze drugacije kod preduzetnika i frilensera i doo.

   Ukoliko zelite mozemo zakazati online konsultacije gde mozemo proci sve teme koje vas interesuju, za zakazivanje termina mozete se javiti kolegama na office@pausal.rs

   Srdacan pozdrav,

 9. Postovani
  posto se limit definise kao ukupan promet moje pitanje je sledece: ako ja za pruzanje usluge/servisa moram da nabavim materijal ili rezervne delove i uradim to gotovinski ili preko racuna da li i taj iznos ulazi u taj ukupan promet ili samo prihod tj. da li se od cifre koja je naplacena za uslugu (bruto),oduzima vrednost delova i materijala i u limit ulazi samo moj prihod tj. neto?

  1. Poštovani,

   Kada se posmatra limit, posmatra se ostvaren prihod. Odnosno, za sve usluge koje pružite ili proizvode koje prodate, potrebno je da izdate fakturu (i upišete u KPO knjigu), na osnovu čega se posmatra vaš prihod i limit. Troškovi koje imate nisu od uticaja na limit i vi ih kao paušalac ne pratite.

 10. Postovani, stigla sam da limita 6 miliona.
  Imam posao do 8 do kraja godine, sta sada treba da radim jer sama obavljam sve poslove?
  Pausalac sam bavim se masinskom obradom ne bih da ulazim u PDV
  Koje su moje obaveze u odnosu na 6 mil.
  Osim KPO knjige?Srdačan pozdrav!
  Hvala puno.

  1. Poštovana,

   Limit od 6 miliona se odnosi na prihod ostvaren u toku jedne kalendarske godine, od 01.01. do 31.12. Probijanjem ovog limita morate da promenite formu poslovanja i da vodite poslovne knjige. Ukoliko ste već prešli limit od 6 miliona, potrebno je da kontaktirate Poresku upravu, oni će odrediti od kada će početi vođenje knjiga.

   Limit od 8 miliona se posmatra na nivou 365 uzastopnih dana, dakle NIJE vezan za jednu kalendarsku godinu. Probijanjem ovog limita biste ušli u sistem PDV-a. Sve dok niste prešli limit od 8 miliona, nemate obavezu da budete u PDV-u, bez obzira da li ste paušalac ili knjigaš.

   Ako vam je potrebna pomoć slobodno nam pišite na office@pausal.rs

 11. Poštovani,
  ja sam paušalac koji ne ulazi u PDV ali sam izabrala da račune radim kroz SAP tj. da izdajem e-fakture.
  Kada pošaljem predračun mejlom određenoj firmi ja čekam da oni uplate iznos sa predračuna. Prilikom uplate(tj. kada mi banka pošalje izvod o uplati) ja radim fakturu u SAP-u. Nadan se da to nije pogrešno.
  Interesuje me da li datum prometa moram da promenim da se poklapa sa datumom uplate ili može da odstupa od dana uplate i koliko?
  Hvala puno.
  Srdačan pozdrav.

  1. Draga Biljana,

   Datum prometa je datum kada je izvršena usluga, ne datum kada je izvršena uplata.
   Za svaku uplatu po profakturi (ukoliko je uplata izvršena pre izvršenog prometa) kroz SEF se izdaje avansni račun. Kod izdavanja avansnog računa datum plaćanja je datum kada je izvršena uplata.

  1. Dragi Nikola,
   Nismo sigurni na šta mislite tačno. Kao paušalac morate da vodite računa o limitu od 8 miliona i ukoliko ga prekoračite morate da uđete u sistem PDV i postanete knjigaš. Ako niste sigurni da li ste prekoračili limit ili želite da znate koje su vam obaveze ako ga prekoračite, slobodno nam pišite na office@pausal.rs.

   1. nisam prekoracio limit u vidu od 8 ili 6 miliona, ali neko mi je rekao da ne smem cak ni da podignem vise od 8 miliona godisnje kao „sitni racuni“, vec da u tom slucaju moram da pravdam podizanje novca sa racuna agencije. po toj prici, ako podignem godisnje vise od 8 miliona, moram da pravdam

    1. Dragi Nikola,

     Za ulazak u sistem PDV-a posmatra se prihod koji je ostvaren u prethodnih 365 dana, ne iznos koji ste podizali. Ograničenje koje se tiče podizanja novca, koji važi za sve preduzetnike i pravna lica je 150.000 RSD dnevno.

  1. Dragi Miloše, faktura koja je izdata u prethodnoj godini, a uplaćena u ovoj godini ne ulazi u limit od 6 miliona od ove godine. Limit posmatrate prema izdatim fakturama, odnosno KPO knjizi.

 12. Poštovani,
  Pošto fakturu za tekući mesec izdajem tek sledećeg meseca (reč je redovnom održavanju računarskih sistema koje sam ugovorio sa više klijenata) i to naplatim (pošaljem fakturu) u Januaru 2024 godine, 5. ili 6. januara 2024, da li se to računa kao promet u 2023. godini? Uplata legne do 10-15. u mesecu.

  Te usluge su obavljenje u Decembru 2023. godine, ali sam poslednje tri godine fakturisao tek u sledećem mesecu.

  Ove godine ću biti nekih 120,000 dinara ispod limita od 6 miliona dinara za Decembar mesec.

  Većina prometa je sa stranim klijentima, ali i pored toga ću biti debelo ispod limita od 8 miliona za poslednjih 365 dana.

  1. Dragi Srđane,

   Kod limita se gleda datum fakturisanja, i na osnovu datuma fakturisanja se određuje da li faktura ide u llimit za 2023. ili 2024. Po pravilu morali biste da izdate fakturu kada je usluga izvršena, odnosno u 2023.
   Ukoliko izdate fakturu u decembru 2023.godine, a uplata bude izvršena u januaru 2024.godine, iznos koji ste primili računaće se unutar limita od 6 miliona za prethodnu poslovnu godinu.

   Na našoj Pausal.rs aplikaciji stalno možete pratiti postavljene limite, kako biste osigurali da ih ne prekoračite. Takođe kada kreirate fakturu u opciji “Dodatni opis” imate mogućnost da napišete za koji period je usluga izvršena.

   Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju!

 13. Ja ću pitati najprostijim jezikom jer ništa ne razumem napisano.
  Ukoliko imam trgovinsku radnju, da li u sistem PDV ulazim kad imam otkucane račune za 8 miliona u zadnjih 365 dana ili kako ide ako ne tako?
  Kako da znam kad sam probio 8 miliona, da li to prati knjigovođa pa me obavesti ili kako?
  Hvala unapred

  1. Zdravo, Karlo,

   Tako je, ukoliko u prethodnih 365 dana ostvarite promet koji je veći od 8 miliona dinara, u obavezi ste da postanete preduzetnik knjigaš i uđete u sistem PDV-a.

   Ukoliko koristite Pausal app, uvek imate mogućnost da vidite oba limita i dobijate obaveštenja prilikom približavanja i probijanja isih.
   Ukoliko pak imate knjigovođu, on treba da vas informiše o limitima.

   Za sve dodatno, možete se javiti kolegama na office@pausal.rs.

 14. Postovani, promet u prethodnih 365 dana iznosi oko 7.800.000,00 dinara koji je jednak prihodu od prodaje proizvoda i usluga. U vlasništvu firme se nalazi auto koji je namenjen prodaji, da li se za ulazak u pdv uzima iznos fakture za auto koji je na prodaju ili prihod koji bi se ostvario prilikom prodaje auta. Unapred hvala.

 15. Vezano za fakturisanje uplata sa platformi (Fiverr, Upwork, itd.)…

  Da li postoje razlika u fakturisanju uplata za frilensere i paušalce?

  Tj., da li frilenseri fakturišu samo onaj iznos koji povuku u banku, a paušalci su obavezni fakturisati pun iznos, uključujući i onih 10-20% provizije koje ove platforme uzimaju?

  Te platforme su jako specifične.

  Da li postoji ijedan zakon kod nas koji je jasno definisao trosak njihovih provizija za pausalce?

  1. Zdravo, Dijana,

   I kao preduzetnik i kao frilenser možete klijentima izdavati fakture.

   Kako god da poslujete potrebno je da fakturišete pun iznos. S tim što se paušalcima kao promet gleda fakturisani iznos, dok frilenseri oporezuju iznos koji je stigao na račun u zavisnosti od toga kada su povukli sredstva i na koji račun.

   Za sve dodatno, možete se javiti kolegama na office@pausal.rs.

   Srdačan pozdrav

 16. Pozdrav, prešao sam 6 miliona dinara u prethodnoj godini i to za 27000din. Firma mi je trenutno zamrznuta u APRu ali želim da je zatvorim, pa me zanima koja je sada procedura pošto sam prešao limit? Hvala unapred.

  1. Dragi Nemanja,

   Najbolje bi bilo da kontaktirate inspektora. Možda će vam dozvoliti da bez podnošenja prijava za knjigaša zatvorite radnju. U suprotnom bi trebalo da podnesete prijavu PPDG-1R za konačno rešenje za paušal i PPDG-1S za akontacije za knjigaša, pa tek onda pratite standarnu proceduru gašenja.

 17. Poštovani,
  Da li u limit od 6 mil ulazi i naplata koju preduzetnik ostvari u ime i za racun drugog lica? Npr. preduzetnik naplacuje od stanara zgrade naknadu za servisiranje lifta koju nakon toga prebacuje firmi koja servisira lift.
  Hvala unapred.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *