Niste plaćali porez i doprinose? Platite na rate uz reprogram!

Reprogram je mera kojom se omogućava poreskim obveznicima, da zaostale obaveze izmire na rate. Ako iz nekog razloga niste bili u mogućnosti da platite porez i doprinose, zbog čega su nastali dugovi i kamate, možete izbeći gomilanje dugovanja podnošenjem Zahteva za reprogram.

Poreska opomena 

Ukoliko propustite da platite svoje obaveze, prva mera Poreske uprave je slanje Poreske opomene. Ukoliko u roku da 5 dana ne platite obaveze, započinje se prinudna naplata. Međutim, ovde imate i drugu mogućnost, a to je da u istom roku podnesete Zahtev za odlaganje plaćanja duga.

Uslovi za reprogram

Poreska uprava može da odloži plaćanje dugovnog poreza ukoliko:

 • ono za poreznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje
 • mu nanosi bitnu ekonomsku štetu. 

Preduzetnicima se odobrava odloženo plaćanje ukoliko dug iznosi namanje 5% od ukupnog godišnjeg prihoda. 

Ukoliko preduzetnik ne ispunjava uslove, može ponuditi neopozivu bankarsku garanciju. Vrednost garancije mora da pokriva dugovanje. To može biti osnov Poreskoj upravi da odobri Zahtev. 

Šta je potrebno da znate?

Nekoliko važnih informacija je važno da imate na umu prilikom podnošenja Zahteva.

 • Pre nego što podnesete zahtev za reprogram, proverite svoje stanje u Poreskoj upravi. Ukoliko postoji pretplata na nekom od računa, bez obzira na to koji iznos je u pitanju, morate najpre podneti zahtev za preknjiženje. Tek kada na računima ne postoji višak, Poreska uprava može pristupiti obradi zahteva za reprogram.
 • Ukoliko je dug koji imate veći od 1.500.000 dinara, morate dati sredstvo obezbeđenja, odnosno garanciju da ćete redovno plaćati. To može biti hipoteka na nepokretnosti, zalog na pokretnim stvarima, bankarska garancija…
 • Prilikom podnošenja zahteva navodite na koliko mesečnih rata želite da platite dug, ali imajte u vidu da je maksimalan broj 60.
 • Da biste ostvarili pravo na odlaganje poreskog duga morate izmiriti sve tekuće obaveze, odnosno sve obaveze nastale u toku godine kada podnosite zahtev.

Šta se dešava posle podnošenja zahteva?

Kada Poreska uprava odobri reprogram, doneće rešenje po kome ćete plaćati rate i u kom će biti naznačeno koliko je potrebno da platite, na koji račun, sa kojim pozivom na broj i do kog datuma. 

Nakon što uđete u proces reprograma potrebno je da redovno izmirujete tekuće obaveze (do 15. u mesecu) i obaveze određene rešenjem o reprogramu. 

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 76), dokle god redovno izmirujete rate i obaveze otpisuje se 50% kamate na taj dug.

U slučaju da ne izmirujete tekuće obaveze i obaveze po reprogramu, Poreska uprava može poništiti rešenje (izbaciti vas iz reprograma). Tada će se vršiti naplatia dugovanja u postupku prinudne naplate ili iz sredstava obezbeđenja. U ovom slučaju nemate pravo da ponovo podnesete zahtev za odlaganje plaćanja istog duga. 

Primer Zahteva za reprogram možete preuzeti sa sajta Poreske uprave, ali vam savetujem da ipak posetite svoju Poresku upravu koja će vam onda dati dokumentaciju koju je potrebno da potpišete, jer često svaka uprava ima dokument različitog izgleda.

 

Možda će vas zanimati:
Upis staža kod preduzetnika

14 comments

 1. Poštovani, možda treba napomenuti da se podnošenjem zahteva za odlaganje plaćanja duga posle prijema opomene više praktično ne može izbeći prinudna naplata usled novih izmena zakona, tj podnošenje zahteva pre isteka roka od 5 dana više ne odlaže početak prinudne naplate po isteku roka iz opomene.

  1. Poštovani Miloše,

   U pravu ste. Naveli smo u tekstu, ali ne tako direktno 🙂

   Kopiramo tekst sa bloga:
   U slučaju da ne izmirujete tekuće obaveze i obaveze po reprogramu, Poreska uprava može poništiti rešenje (izbaciti vas iz reprograma). Tada će se vršiti naplata dugovanja u postupku prinudne naplate ili iz sredstava obezbeđenja. U ovom slučaju nemate pravo da ponovo podnesete zahtev za odlaganje plaćanja istog duga.

   Hvala na isticanju bitnih informacija ?

   Lep pozdrav,

  1. Poštovani,

   U obračun ulaze svi doprinosi koji su plaćeni, kada izmirite obaveze prema reprogramu sigurno će biti uračunati, ali će verovatno biti potrebno da podnesete zahtev za upis staža u PIO fondu.

 2. Poštovani,
  molim Vas da objasnite kako se računa referetna kamatna stopa Narodne banke Srbije na ratu za reprogram. Jer ako se uplati samo ukupna rata koju su vam odredili onda ste u minusu na koji vam ide kamata. Pozdrav

  1. Draga Vesna,

   Savetovali bismo vam da se obratite nadležnoj filijali poreske uprave, ne postoji zvanični kalkulator na koji bismo mogli da vas uputimo. Možete videti na izvodima stanja iz poreske uprave okviran iznos, obično je sličan svakog meseca, pa možete uplaćivati nešto iznad tog iznosa.

 3. Poštovani, sa 15.martom 2024.godine je izvršena uplata svih rata za reprogram. Pri odlasku u poresku upravu aprila iste godine dobila sam obaveštenje da rate od nove godine nisu prošle. Priložila sađ sve uplatnice i urađeno je preknjiženje jer poziv na broj je prebačen na JMBG. Nikakvo obaveštenje nismo dobili o promeni, niti sam znala da je to moguće. Nakon preknjiženja mi kažu da sam ioak ispala iz reprograma jer imam dug od 416 dinara. Uplaćivane su fiksne rate, određenoh iznosa sa malim povećanjem (oko 10 dinara).
  Rečeno mi je da svratim za 15 dana kako bi videli šta dalje? Da li je moguće da će sav uplaćeni novac „propasti“ jer nisam obaveštena niti opomenuta da sam „ispala“ iz reprograma. U isto vreme je još jedan klijent dobio obaveštenje da je „ispao“ zbog duga od 0,40 dinara.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *