Šta vas očekuje ako imate neplaćene obaveze poreza i doprinosa?

Preduzetnicima se ponekad desi da propuste rok za plaćanje i tako stvore neplaćene obaveze prema državi. Posledice za kašnjenje sa plaćanjem postoje i treba se pridržavati rokova jer se u suprotnom izlažete nepotrebnim troškovima kamata i komplikacijama.

Koliko iznosi kamata za neplaćene obaveze?

Paušalni porezi i doprinosi se plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mesec. Stanje dugovanja odnosno pretplate možete proveriti na portalu ePorezi ukoliko imate pristup, za šta vam je potreban elektronski potpis.

Ukoliko vas ove administrativne obaveze zamaraju i isuviše su vam komplikovane imate mogućnost da date ovlašćenje PAUSAL timu da to uradi za vas. Slobodno nam se javite na office@pausal.rs.

Kamata na neplaćen porez je definisana članom 75 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i obračunava se u odnosu na referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, uvećanu za 10 procentnih poena. Visinu trenutne referentna kamatna stopa možete videti ovde. Kada dugujete porez, kamata se obračunava od prvog dana kašnjenja.

Kako se referentna kamata stopa menja, online kalkulatori nisu uvek precizni i ažurni, ali približan iznos kamate možete izračunati u online kalkulatoru, dok za precizan obračun kamate savetujemo da koristite portal ePorezi.

Napomena: Stanje koje dobijete sa portala ePorezi, pokazuje jučerašnje stanje. Zato, kada plaćate prema stanju, ne uplaćujete identične iznose već je potrebno da ih dodatno uvecate. 

Kako neplaćene obaveze utiču na prava i privilegije?

Ukoliko dođe do propusta u izmirenju doprinosa za zdravstveno osiguranje, troškove zdravstvene zaštite snosite sami. Ipak, postoje situacije kada imate pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu bez obzira na izmirenost obaveza. To se odnosi isključivo na hitnu medicinsku pomoć, preventivne preglede u okviru nacionalnih programa, obaveznu imunizaciju i palijativnu negu. Koja prava ima preduzetnik po osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, pročitajte u nekom od naših prethodnih tekstova

Posebno treba obratiti pažnju na proces overe zdravstvene knjižice. Zdravstvena knjižica se overava automatski, osim ako nisu plaćeni doprinosi.

Što se tiče izmirenja obaveza za penziono i invalidsko osiguranje, u Matičnu evidenciju se upisuje staž tek kada izmirite obaveze. 

Kada je u pitanju pravo na naknadu na osnovu rođenja i nege deteta, njega može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode na osnovu samostalnog obavljanja delatnosti. Izmirivanje obaveza je obavezno kako bi se steklo pravo na naknadu, jer je ona srazmerna zbiru mesečnih osnovica za koje su plaćeni doprinosi.

Koje su posledice ukoliko se dug ne plati duži period?

Višemesečna kamata na neplaćene poreze i doprinose se može nagomilati i do iznosa od više desetina hiljada dinara. Ipak, ukoliko kasnite nekoliko dana ili nedelja su iznosi značajno niži. 

Komplikacije koje se tiču ostvarivanja prava na osnovu doprinosa se rešavaju izmirivanjem dugovanja i otplatom kamate, međutim u slučaju neizmirenih dugovanja, može se pokrenuti proces prinudne naplate.

Poreska uprava može uputiti opomenu poreskom obvezniku da u roku od 5 dana plati neplaćenu obavezu, koja je dospela na naplatu. Ukoliko se obaveza ne izmiri, Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza. Protiv rešenja o prinudnoj naplati poreza se može podneti žalba u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja.

Kako preduzetnici odgovaraju celokupnom imovinom, prinudna naplata preduzetnicima obuhvata i privatnu imovinu, a treba imati u vidu i da se dužniku naplaćuju i troškovi prinudne naplate, kao i uvećanje poreskog duga, jer je predmet prinudne naplate, 5% na dan.

Sa druge strane treba imati u vidu da se naplata može privremeno odložiti u slučaju da predstavlja neprimereno veliko opterećenje za poreskog obveznika ili da nanosi bitnu ekonomsku štetu.

Imate dodatna pitanja ili nedoumice u vezi sa paušalnim oporezivanjem?

Aplikacija PAUSAL je skrojena po meri paušalaca. 
Vodite svoje finansije samostalno uz podršku našeg tima profesionalaca koji su tu da reše sve vaše administrativne brige. Prvih 15 dana korišćenja aplikacije su besplatni, i možete isprobati aplikaciju bez ikakvog obavezivanja. 

4 comments

  1. Prijavio Sam radnju nikad je otvorio nisam nemam ni pecat nista srusena je posle par neldelja ta radnja ja Sam je privremeno zatvorio sta mi je potrebene da je odjavim za stalno da bih mogao da se. Zaposlim?

    1. Kako biste zatvorili agenciju, potrebno je da izmirite sva nastala dugovanja poreza i doprinosa. Prvi korak je predaja zahteva za izdavanje Uverenja Poreskoj i Upravi javnih prihoda sa pratećom dokumentacijom, nakon sto prikupite Uverenja podnosite prijavu APRu o gašenju. Uverenja vaze samo 5 dana, zbog čega je važno da se pre predaje zahteva za izdavanje uverenja, proveri sa upravama koliko se ceka na njih.Nakon sto APR donese resenje o brisanju, podnosi se poreska prijava o gasenju i ovim je proces zavrsen. Svakako, nije potrebno da ugasite agenciju kako biste mogli da se zaposlite u nekom preduzeću, možete imati paušalnu agenciju i biti istovremeno i zaposleni

      1. Znaci ja mogu da se zaposlim I da budem prijavljen I ako nisam obrijao radnju ? Ja Tu radnju nikad nisam ni otvarao samo Sam prijavio ona je ubrzo opstnski srusena nemam ni jedan papir samo Sam privremeno odjavio

        1. Tako je, možete biti zaposleni i u isto vreme posedovati preduzetničku radnju. Svakako, predlažemo vam da izmirite sve obaveze oko radnje i da predate dokumentaciju za zatvaranje u slučaju da nećete više poslovati.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *