Nova pravila obračuna poreza i doprinosa za frilensere

Nakon pregovora udruženja frilensera i Vlade, postignut je dogovor o načinu oporezivanja prihoda frilensera. Dogovor se realizuje kroz izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ovim izmenama uvedena su dva načina obračuna obaveza. Jedan se odnosi na prihode ostvarene od 2015. i vazi do kraja 2021. godine, a drugi na prihode koji će se ostvarivati od 2022. godine.

Update: I u 2022. godini važiće ista pravila obračuna kao i u 2021. godini

Pravila obračuna od 07.05. do 31.12.2021. godine

Član 5. izmena zakona, stupio je na snagu 07.05.2021. godine i važiće do kraja ove godine. Njime je definisano na koji način će se vršiti obračun prihoda koje su frilenseri ostvarili u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2021. godine. Prihodi koji se na ovaj način oporezuju su naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršeni rad.

Obračun će se raditi bez podnošenja poreske prijave, a plaćanje će se vršiti prema rešenju poreske uprave. Frilenseri koji su podnosili poreske prijave PP OPO, od 07.05.2021. do kraja 31.12.2021. godine to više neće činiti. Način obaveštavanja poreskih organa o ostvarenim prihodima na osnovu kojih će se vršiti obračun, biće naknadno određen.

Ovaj način obračuna obaveza važiće pod uslovom da:

  • Nije nastupila zastarelost
  • Nije okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze
  • Nisu već plaćene obaveze

Treba imati u vidu da je pravo na naplatu poreza iz 2015. godine isteklo u 2020. godini. Međutim, rok zastarelosti se prekida ukoliko Poreska uprava preuzme bilo koju radnju vezanu za utvrđivanje i naplatu poreza. Tako, svim frileneserima koji su primili poziv poreske uprave u 2020. godini, nije zastarelo pravo za naplatu obaveza.

Pravila obračuna poreskih obaveza

Za prihode ostvarene u ovom periodu, prilikom obračuna važe sledeća pravila:

  • Neoporezivi iznos je 384.000 RSD godišnje – što znači da se za prihode do ovog iznosa na godišnjem nivou ne obračunavaju porez i doprinosi
  • Normirani troškovi su 50% ostvarenih prihoda – odnosno, ostvareni prihodi se automatski umanjuju za 50%
  • Plaćanje se vrši u 120 rata
  • Ne obračunava se kamata
  • Ne podnosi se poreska prijava PP OPO, već obaveze utvrđuje Poreska uprava

Osnovicu za obračun poreza i doprinosa dobijamo kada od prihoda ostvarenog u jednoj godini oduzmemo 50% normiranih troškova i neoporezivi iznos od 384.000 RSD. Na tu osnovicu onda obračunavamo:

  • Porez u iznosu od 20%
  • Doprinose za PIO 25,5% i za zdravstveno osiguranje 10,3%

Treba imati u vidu da lica koja su osigurana po drugom osnovu (kao što su zaposleni) ne plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje, dok se doprinos za PIO svakako obračunava.

Obratite pažnju: Praktično se godišnji prihod u visini od 768.000 RSD godišnje ne obračunavaju porez i doprinosi, s obzirom da postoji neoporezivi iznos od 384.000 RSD i normirani troškovi 50%.

Osnovica = 768.000-768.000*50%-384.000;
Osnovica = 768.000 -384.000 -384.000
Osnovica = 0

Prava iz oblasti socijalne zaštite mogu se ostvariti ukoliko su plaćeni doprinosi. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (član 50), staž se utvrđuje tako što se iznos naknade na koju se plaća porez, deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa (u ovoj godini 28.402 dinara).

To znači da osnovicu po kojoj računamo porez i doprinose delimo sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa kako bismo dobili staž koji će biti obračunat. Npr. ako je osnovica 116.000 dinara, dobićete 4.08 meseca staža. Međutim, kako se za prihode do 768.000 dinara, neće plaćati porez i doprinosi, neće se ostvarivati ni prava iz socijalnog osiguranja.

Primer obračuna

Uzmimo za primer da je ostvaren prihod u 2020. godini po osnovu ugovorene naknade iznosi 1.000.000 RSD:

Lice koje nije osigurano po drugom osnovuLice koje je osigurano po drugom osnovu
Godišnji prihod1.000.0001.000.000
Neoporezivi iznos
384.000384.000
Normirani troškovi 50%500.000500.000
Osnovica (Prihod - Neoporezivi iznos - Normirani troškovi)116.000116.000
Porez 20%23.20023.200
Doprnos za PIO 25,5%29.58029.580
Doprinos za zdravstveno osiguranje 10,3%11.9480
Ukupno porez i doprinosi64.72852.780

Ukoliko želite da izračunate obaveze po ovom obračunu, ali na mesečnom novou, isprobajte kalkulator.

Važno: Pravila oporezivanja koja važe do kraja godine, ne odnose se na ostale prihode fizičkih lica poput dividendi, izdavanja nepokretnosti i sl. kod kojih porez i doprinose ne obračunava isplatilac. Na te prihode fizičko lice podnosi prijavu PPP – PO, prema pravilima koja i sada važe.

One comment

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *