Uputstvo za podnošenje frilens poreske prijave

Izveštavali smo da je u januaru usvojeno poresko rešenje za oporezivanje frilensera, tim povodom smo održali i besplatne konsultacije kako bismo pričali i informisali vas o novousvojenom rešenju. 

Od 1. jula je zvanično lansiran portal preko kojeg će frilenseri prijaviti svoje prihode. Sada je vreme da otkrijemo sve tajne prijave prihoda korak po korak. Pa da počnemo! ?

Korak 1: Uloguj se na portal frilenseri.purs.gov.rs

Kada odeš na stranicu portala za frilensere u gornjem desnom uglu ćeš imati dugme “Prijavi porez”.Klik na dugme, i sledeći korak je logovanje na portal. 

 Logovanje je moguće preko consent ID- ja ili elektronskog sertifikata. Consent ID možeš izvaditi u bilo kojoj Pošti Srbije, potrebno je samo da poneseš ličnu kartu. Elektronski sertifikat možeš izvaditi u MUP- u  mesta gde ti je prebivalište ili u Privrednoj komori Srbije. 

Korak 2: Izbor opcije “Podnesi prijavu”

Kada se uloguješ na portal, u gornjem levom uglu u meniju ćeš imati opciju “Podnesi pijavu” i klik na tu opciju je tvoj sledeći korak 🙂 

Klikom na ovu opciju dobićeš tri opcije na raspolaganju:

 • Poreska prijava za prethodni kvartal– za  ispunjavanje obaveze poreske prijave za ostvaren prihod. S obzirom da ti je cilj da prijaviš ostvareni prihod u prethodnom kvartalu, ovo će biti opcija koju ćeš izabrati ?
 • Podnošenje neblagovremene poreske prijave– u slučaju da zaboraviš da podneseš prijavu i ne prijaviš prihod na vreme, potrebno je da odabereš ovu opciju. Ne zaboravi, kašnjenje u izvršavanju poreskih obaveza sa sobom nosi posledicu kamate na već ustanovljenu poresku obavezu.  
 • Podnošenje izmenjene poreske prijave – ukoliko želiš naknadno da izmeniš već podnetu prijavu, potrebno je da odabereš ovu opciju. 

Sada obrađujemo temu prijave poreza za prethodni kvartal, i zato klik na prvu opciju “Poreska prijava za prethodni kvartal” i idemo da vidimo dalje korake ?

 

Korak 3: Izbor kvartala za koji se vrši poreska prijava

 

Na ovom koraku potrebno je da izvršiš izbor kvartala za koji ćeš prijaviti ostvareni prihod. Mali podsetnik na koje mesece se odnosi koji kvartal:

 • I kvartal: januar, februar i mart
 • II kvartal: april, maj i jun
 • III kvartal: jul, avgust, septembar
 • IV kvartal: oktobar, novembar i decembar 

Tekuća godina će biti upisana automatski. 

Korak 4:  Popunjavanje ličnih podataka

Tvoji podaci bi trebalo da su automatski upisani na osnovu Concent ID- ja ili elektronskog sertifikata. U svakom slučaju, savetujemo da proveriš još jednom podatke. Nakon provere, idemo na opciju “Sledeći korak

Korak 5: Izbor rezidentnosti

Na ovom koraku potrebno je da izabereš da li si rezident Srbiji ili ne. 

Zakon o porezu na dohodak građana definiše rezidenta kao fizičko lice koje:

 1. Na teritoriji Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; ili
 2. Boravi neprekidno ili sa prekidima u Srbiji 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poresko godini.

Ukoliko si rezident Srbije, pređi na korak 6.1, ukoliko pak nisi rezident Srbije, pređi na korak 6.2. iz uputstva.

Korak 6.1: Upiši iznos ostvarenih prihoda- rezident Srbije 

Ovo je korak na koji posebno treba da obratiš pažnju, i zato koncentracija na max i idemo ?

Svako polje koje ti se nudi da popuniš je specifično po nekom pitanju. I zato oprezno u razvrstavanju kako bi krajnji iznos poreske obaveze bio odgovarajući. 

Ukoliko si rezident Srbije i prihod je ostvaren samo na teritoriji Republike Srbije od domaćeg ili inostranog isplatioca, onda popunjavaš samo prvi red. U polje:

 • “Bruto prihod”: unosiš ukupno osvaren prihod u kvartalu koji prijavljuješ. Znači ukoliko imaš više uplata u kvartalu, sabiraš ih i unosiš u ovo polje. Ne zaboravi za uplate koje dobiješ u stranoj valuti, potrebno je da ih konvertuješ po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan na koji je primljena uplata. 
 • “Prihod na koji je plaćen porez u drugoj državi”: unosiš samo onaj deo prihoda na koji je plaćen porez u drugoj državi 
 • “Iznos poreza plaćenog u drugoj državi”: potrebno je da uneseš iznos poreske obaveze koja je plaćena u drugoj državi. 

Ukoliko si rezident Srbije i ceo ili deo prihoda je ostvaren na teritorije druge države na kojoj imaš boravište, onda je potrebno da popuniš i drugi red. U polje:

 • “Bruto prihod”: unosiš iznos ukupno osvarenog prihoda na teritoriji države na kojoj imaš boravište u kvartalu za koji podnosiš prijavu.
 • “Prihod na koji je plaćen porez u drugoj državi”: unosiš samo onaj deo prihoda ostvarenog na teritoriji države na kojoj imaš boravište i na koji je plaćen porez u drugoj državi u okviru kvartala koji prijavljuješ prihod.
 • “Iznos poreza plaćenog u drugoj državi”: potrebno je da uneseš iznos poreske obaveze koja je ostvarena i uplaćena na teritoriji druge države na kojoj imaš boravište.  

I za kraj, potrebno je da obeležiš opciju da li imaš zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu. Ukoliko u okviru kvartala koji prijavljuješ dodatno ostvariš prihod na osnovu ugovora o radu, preduzetnišva, onda je potrebno da obeležiš opciju “Da”. Ovo je veoma bitno polje, jer te može osloboditi plaćanja dodatne obaveze zdravstvenog osiguranja 

Ako ti je frilensing jedini izvor prihoda ili posluješ kao fizičko lice (ugovor o delu, autorski ugovor, privremeno- povremeni poslovi i sl.) onda je potrebno da obeležiš opciju “Ne”. 

Nakon toga, ideš na opciju “Izračunaj porez”.

Korak 6.2: Upiši iznos ostvarenih prihoda- nerezident Srbije

Naredni korak za nerezidente Srbije je da popune podatke o:

 • Zemlji rezidentstva,
 • Broj pasoša i da unesu 
 • JMBG ili PIB Poreskog punomoćnika koji ih zastupa u Srbiji. 

U okviru ovog koraka bićeš u obavezi i da uneseš ostvareni Bruto prihod izražen u dinarima, i obeležiš da li si zdravstveno osiguran/na po nekom drugom osnovu. Da bi poreska prijava bila ispravna ova polja moraš popuniti precizno. 

Kada završiš sa ovim poljem ideš na dugme “Izračunaj porez”.

Korak 7: Izbor modela oporezivanja 

Na osnovu unetih parametara u prethodnom koraku, kroz ova dva prozora ćeš dobiti detaljan obraču poreske obaveze za Opciju 1 i Opciju 2. U njima će biti jasno prikazano koliko iznose tvoje poreske obaveze, kao i neto iznos u odnosu na prihod koji prijavljuješ koji će ti biti na raspolaganju nakon izvršenih poreskih obaveza.

U dnu ova dva prozora ćeš imati opciju da odabereš po kom modelu želiš da se oporezuješ

Mali podsetnik, za prihode koji su do ~150.000 dinara po kvartalu (50.000 dinara mesečno) poreski je isplativija Opcija 1. Dok je za prihode iznad ~150.000 dinara po kvratalu isplativija Opcija 2. Više o ovim modelima oporezivanja pročitaj u tekstu na našem blogu. 

Korak 8: Dodavanje priloga 

Ako je u koraku 5. naznačio da je plaćen deo poreza u drugoj državi, ili ukoliko je označieno da je deo ili ceo prihod ostvaren u tvojoj državi boravišta, ovaj korak je za tebe. Potrebno je da priložiš odgovarajući dokaz o plaćenim obavezama u drugoj državi ili dokaz o svom boravištu na teritoriji druge države. Ovi dokumenti moraju biti izdati od zvanične nadležne institucije, i preveden na srpski jezik. 

Napomena: ukoliko podnosiš prijavu kao nerezident, i u koraku 5. je obeležena opcija nerezidentstva, u tom slučaju nećeš imati obavezu da dodaješ prilog

Nakon ispunjenjih polja, ideš na opciju “Pregled prijave”, gde ćeš moći da vidiš pregled svih popunjenih polja iz prethodnih koraka: Podaci o poreskoj prijavi, Podaci o poreskom obvezniku, Podaci o ostvarenom prihodu, osnovu osiguranja i oporezivom prihodu, Podaci o prihodu, i ukoliko je za to bilo potrebe Priloge.

Korak 9: Potpis i podnošenje prijave

Na samom kraju Pregleda prijave imaćeš dve opcije. Prva se odnosi na Potpis prijave na osnovu metode logovanja na portal (eID ili elektronski sertifikat) i nakon toga dugme za podnošenje prijave. 

Kada potpišeš prijavu, ostao je još samo jedan korak- klik na dugme “Podnesi”. Čiča miča gotova priča ?

Ukoliko naiđeš na neku nedoumicu, ili želiš da mi odradimo sve ove korake umesto tebe, piši nam na office@pausal.rs

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *